شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۷:۰۴

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی


گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  ( سال مالی منتهی به ۳۱\ ۰۳ \ ۱۴۰۱ )

جهت دریافت گزارش کلیک نمایید .