شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۷:۰۹

  •  در مرداد 1356 این شرکت با نام شرکت انبارسازی و انبارداری کشور (سهامی عام) تاسیس و طی شماره 29274 در تاریخ 1356/05/04 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. سهامداران اولیه شرکت پس از پذیره نویسی سهام در سال 1356 عبارت بودند از: بیمه مرکزی ایران، بیمه‌ایران، بیمه‌البرز، سازمان گسترش خدمات و بازرگانی و 282 شخصیت حقیقی و حقوقی.
  •  در تاریخ 31 فروردین 1366 بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نام شرکت به شرکت خدمات ‌مهندسی مشاور ایران (سهامی خاص) تغییر یافت.
  •  در تاریخ 20 اسفند 1376 بر اساس مصوبه مجمع عمومی موضوع فعالیت شرکت عبارت گردید از "انجام خدمات مهندسی مشاور در طراحی فاز یک و دو و نظارت فاز سه پروژه های ابنیه عمومی و صنعتی”
  •  در تاریخ 12 دیماه 1378 طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده "انجام پیمانکاری و مدیریت اجرائی پروژه‌های ساختمانی" به موضوع فعالیت شرکت اضافه شد. پس از این مصوبه زمینه اصلی فعالیت شرکت "طرح و ساخت پروژه‌های ساختمانی" گردید.
  •  افزایش سرمایه شرکت تا میزان 500 میلیارد ریال در سال 1387 انجام گردید.
  •  در تاریخ 18 خرداد 1388 اساسنامه جدید شرکت در 66 ماده و 4 تبصره به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان‌سهام رسید.

مدیران اخیر شرکت

 

 

1-

سید محمد مهدی آهویی

1397/01/27 تاکنون 

2-

رحمت احمدی

1395/10/22 تا 1397/01/27

3-

رضا پاسبان پو

1393/09/10 تا 1395/10/22

 

4-

سید یونس حسینی بخشی

1390/08/17 تا 1392/10/03

5-

ایرج معزی

1389/11/20 تا 1390/08/17

6-

مهرداد ژند

 

7-

حافظ ذبیح الهی

 

8-

محمود نیک آیین

 

 

9-

بیژن میرزایی