شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۷:۵۷

مجمع عمومی عادی سالیانه


«آگهی دعوت به مجمع»

شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران (سهامی خاص)

به شماره ثبت 29274 و شناسه ملی 10100747330

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت، وکیل یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی 31/03/1400 این شرکت که در روز چهارشنبه مورخ 20/05/1400، رأس ساعت 15 به آدرس: تهران- بلوار آفریقا- نبش خیابان مریم- پلاک 2- برج اصلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، طبقه هفدهم ، سالن اجتماعات ، تشکیل می شود ، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 31/03/1400
  2. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیأت مدیره و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31/03/1400
  3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/03/1401 و تعیین حق الزحمه آن
  4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
  5. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و تعیین پاداش هیأت مدیره
  6. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره و نماینده کمیسون معاملات
  7. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
  8. تعیین پاداش کارکنان شرکت
  9. و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

لذا از سهامداران محترم و یا نمایندگان محترم سهامداران تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک شناسایی و مدارک نمایندگی معتبر به محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند.

هیأت مدیره شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران