شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۷:۰۶

مجمع عمومی عادی سالیانه


«اطلاعیه»

شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران (سهامی خاص)

به شماره ثبت 29274 و شناسه ملی 10100747330

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت، وکیل یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی 31/03/1399 شرکت که در روز چهارشنبه مورخ 26/06/1399، رأس ساعت 15 به آدرس: تهران- بلوار آفریقا- نبش خیابان مریم- پلاک 2- برج اصلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سالن اجتماعات طبقه هفدهم، تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 31/03/1399
  2. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیأت مدیره، صورتهای مالی، حساب سود و زیان و ... سال مالی منتهی به 31/03/1399
  3. تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 31/03/1398
  4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/03/1400
  5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
  6. تعیین پاداش و حق حضور اعضاء هیأت مدیره
  7. تقسیم سود و تعیین پاداش پرسنل شرکت
  8. و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

لذا از سهامداران محترم و یا نمایندگان محترم سهامداران تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک شناسایی و مدارک نمایندگی معتبر به محل مجمع مراجعه فرمایند.

  

هیأت مدیره شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران