شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۷:۴۲

پروژه هویزه


باسمه تعالی

در راستای ایجاد ارزش افزوده و استفاده مطلوب از ظرفیت های بازار مسکن و همچنین تجربه موفق در خرید و فروش ملک پل رومی و براساس تصمیمات هیئت مدیره دو قطعه ملک با متراژ مجموعا 900 مترمربع زمین با پیشبینی متراژ کل زیربنای عیرمفید حدود 6000 مترمربع و زیربنای مفید حدود 3500 مترمربع در منطقه عباس آباد، خیابان هویزه در تیرماه 1400 خریداری گردید و هم اکنون پیگیری های لازم در خصوص اخد پروانه با حداکثر تراکم در حال انجام می باشد